Koristne povezave natisni

Osnutki letnih načrtov za lovsko upravljavska območja za leto 2016
http://http://www.zgs.gov.si/?id=595

Lovska zveza Slovenije
http://www.lovska-zveza.si/

forum "Lov"
http://www.forum-lov.org/

Lovsko kinološko društvo Cerknica
http://www.lkd-cerknica.si/

Pravilnik o polharski dovolilnici
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200975&stevilka=3326

Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob
http://www.uradni-list.si/1/content?id=51215

Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200573&stevilka=3262